พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มรณภาพ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 924

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
 กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติเมธี ตรีปิฎกโกศล วิมลศีลาจารวัตร ปริยัตติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook