พระเทพญาณเมธี (สุระ ภูริปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณเมธี (สุระ ภูริปญฺโญ)


 
เกิด ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๙
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
วัด วัดสวนใหม่
ท้องที่ ยะลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณเมธี มีนามเดิมว่า ซิ้ว เจริญปรุง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สุระ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๔๕๙ ท่านเป็นคนพื้นเพ อยู่ตำบลบ่อดาน อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน สามคน


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดวัดใหม่ ตำบลบ่อดาน อำเภอสะทิ้งพระ

     จนกระทั่งอายุครบ ๒๐ ท่านจึงเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุ ณ วัดมัชฒิมาวาส จังหวัดสงขลา โดยมี พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ฉายาว่า "ภูริปญโญ"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสวนใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสังฆรักขิต
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศิษฐ์วินัยการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศิษฐ์วินัยการ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที ศรียะลาธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณเมธี สุจารีธรรมคุณ วิบูลไตรสิกขาสาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook