พระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 851

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิทธิมุนี มีนามเดิมว่า สุวิชช์ นาคะมณี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โยมบิดาชื่อนายนุ้ย นาคะมณี โยมมารดาชื่อนางศีล นาคะมณี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เจ้าอธิการพัฒน์ ภทฺทมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ พัทธสีมาวัดแจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สิริรวมอายุได้ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook