พระธรรมปรีชาอุดม (พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปรีชาอุดม (พุ่ม โชติปาโล ป.ธ.๓)


 
เกิด ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐
มรณภาพ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดตรณาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,743

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าอาวาสวัดตรณาราม

สมณศักดิ์


๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมปรีชาอุดม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook