พระกิตติสารสุธี (เทียบ อุทโย ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระกิตติสารสุธี (เทียบ อุทโย ป.ธ.๓)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดเสนหา
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระกิตติสารสุธี มีนามเดิมว่า เทียบ พรหมนุ่ม เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พัทธสีมาวัดโตนด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี พระธรรมจักรการามมุนี วัดประดู่หอม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม

มรณกาล


     พระกิตติสารสุธี (เทียบ อุทโย ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติกิจจาทร
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติสารสุธี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook