พระธรรมนาถมุนี (ใส ถาวโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมนาถมุนี (ใส ถาวโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
มรณภาพ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดหน้าพระบรมธาตุ
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,139

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมนาถมุนี มีนามเดิมว่า ใส ดุลยกุล เกิดเมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเส็ง) ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรนายนุ่น-นางจันทร์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดสระโพธิ์ ตำบลเสือหึง อำเภอปากพนัง (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอเชียรใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระอธิการใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดเก้าตำลึง ตำบลเสือหึง อำเภอปากพนัง (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอเชียรใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระอธิการนุ่น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รุ่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
 ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าสำนักเรียนนักธรรม-บาลี วัดหน้าพระบรมธาตุ

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมนาถมุนี
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
เพจ วัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook