พระเทพมุนี (กลิ่น ฐิตคนฺโธ) - พระสังฆาธิการ

พระเทพมุนี (กลิ่น ฐิตคนฺโธ)


 
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๙
วัด วัดโคกสมานคุณ
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

     พระเทพมุนี (กลิ่น ฐิตคนฺโธ) เป็นพระมหาเถระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว เเละร้อยกรอง ได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมมากมาย โดยใช้นามปากกาว่า "ก.ศรนรินทร์"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระเทพมุนี (กลิ่น ฐิตคนฺโธ) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา ที่กุฏิสุคนธหงส์ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง สิริอายุได้ ๘๙ ปี พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก ป.ธ.๖) วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติวรคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอรรถโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนดิลก ตรีปิฎกอรรถวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศีลวิสุทธิธารี จินฺตกวีวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook