พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) | พระสังฆาธิการ

พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต)


 
เกิด ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
มรณภาพ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดขันเงิน
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,332

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น ปกครองสงฆ์วัดเชตวัน ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดขันเงิน
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เผยแผ่อำเภอเมืองชุมพร
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เผยแผ่จังหวัดชุมพร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปกาศิตพุทธศาสน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณกวี ชุมพรบุรีคณาธิการ ศาสนภารพินิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook