พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๖
อุปสมบท ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖
มรณภาพ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดทองนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,952

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
 สมาชิกสังฆสภา

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระภัทรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระภัทรมุนี ตรีปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook