พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ โสโณ) | พระสังฆาธิการ

พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ โสโณ)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๒๐
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๐
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
วัด วัดสวรรคาราม
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,283

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสวรรค์วรนายก มีนามเดิมว่า ทองคำ จิตรธร เกิดปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ที่หลังวัดสวรรคาราม ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โยมบิดาชื่อ กำนันหนุน โยมมารดาชื่อ นางสายบัว จิตรธร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเข้ารับการศึกษาตามระบบบการศึกษาดั้งเดิมพร้อมทั้งได้มีโอกาสไปศึกษาและจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ พัทธสีมาวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพโมลี (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ สมณศักดิ์ในขณะนั้น วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "โสโณ"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสวรรคโลก
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (กิตติมศักดิ์)
 เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม

มรณกาล


     พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ โสโณ) มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ สิริรวมอายุได้ ๘๘ ปี พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสวรรค์วรนายก
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสวรรค์วรนายก ธรรมสาธกวินัยวาที สังฆปาโมกข์
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook