พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
 รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณธีรคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราภรณ์ บวรประศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณเวที นรสีห์ธรรมสาธก ดิลกธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook