พระเทพวิสุทธิโสภณ (สิงห์คำ จนฺทวํโส) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิโสภณ (สิงห์คำ จนฺทวํโส)


 
เกิด ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
มรณภาพ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดเชียงราย
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเชียงราย
 เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสีหสุวรรณวิสุทธิ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสีหสุวรรณวิสุทธิ อุดมคณาจารย์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธี เขลางคบุรีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ โกศลธรรมภาณี ศีลาจารประวิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook