พระเทพวิสุทธิโสภณ (สิงห์คำ จนฺทวํโส) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิโสภณ (สิงห์คำ จนฺทวํโส)


 
เกิด ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
มรณภาพ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดเชียงราย
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเชียงราย
 เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสีหสุวรรณวิสุทธิ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสีหสุวรรณวิสุทธิ อุดมคณาจารย์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธี เขลางคบุรีสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโสภณ โกศลธรรมภาณี ศีลาจารประวิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook