พระเทพสิทธินายก (ห้อง ชาติสิริ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธินายก (ห้อง ชาติสิริ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๘
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๘
มรณภาพ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
วัด วัดนครสวรรค์
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,725

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๙๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
 เจ้าคณะตรวจการภาค ๖

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเทพสิทธินายก
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก ปาพจนาธิปก ตรีปิฎกภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook