พระศรีสักยวงศ์ (สุนทร โสมทตฺโต ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระศรีสักยวงศ์ (สุนทร โสมทตฺโต ป.ธ.๘)


 
เกิด ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙
อุปสมบท ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙
มรณภาพ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
วัด วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 527

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสักยวงศ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๕, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook