พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร)


 
เกิด ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๓
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
วัด วัดหนองโพ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,102

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิวาสธรรมขันธ์ มีนามเดิมว่า เดิม ภู่มณี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๓ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีวอก) โยมบิดาชื่อเนียม เป็นชาวบ้านเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมมารดาชื่อภู่ เป็นชาวบ้านหนองโพ โดยเหตุที่เป็นลูกคนแรกของบิดามารดา ปู่ย่าตายายจึงให้ชื่อว่า "เดิม"


การศึกษา

      หลวงพ่อเดิมเมื่อเยาว์วัยก่อนอุปสมบทนั้น เนื่องจากท่านเป็นบุตรชายคนโตของบิดามารดา โอกาสที่จะได้เล่าเรียนอยู่วัดในสมัยอายุเยาว์วัยคงมีไม่มาก และไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังถึงการศึกษาของท่านในสมัยเยาว์วัย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี หลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม (วัดใน) เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง (พระครูพยุหานุศาสก์) ตำบลท่าน้ำอ้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล ตำบลสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีนามฉายาว่า พุทฺธสโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองโพ
พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
 เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว

บั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อ


     หลวงพ่อเป็นเสมือนร่มโพธิ์และร่มไทรที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปอย่างไพศาล เป็นที่พึ่งพาอาศัยของประชาชนไม่เลือกหน้า เนื่องจากหลวงพ่อมีอายุยืนยาวมาก อีกทั้งร่างกายของหลวงพ่อได้ใช้ตรากตรำทำสาธารณประโยชน์อย่างมาก โดยหลังจากที่หลวงพ่อกลับจากการเป็นประธานงานก่อสร้างโบสถ์ในวัดอินทาราม (วัดใน) ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และกลับมาอยู่ในวัดหนองโพ แล้วต่อมาหลวงพ่อก็เริ่มอาพาธตั้งแต่วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ (ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔) อาการเพียบหนักขึ้น บรรดาศิษยานุศิษย์และหลานเหลนต่างพากันมาห้อมล้อมพยาบาลและฟังอาการกันเนืองแน่น ด้วยความเศร้าโศกและห่วงใย เล่ากันว่า “หลวงพ่อคอยแต่สอบถามอยู่ว่า เวลาเท่าใดแล้ว ศิษย์ผู้พยาบาลก็กราบเรียนตอบไป จนถึงราว ๑๗.๐๐ น. หลวงพ่อจึงถามว่า “น้ำในสระมีพอกันกันหรือ” (เพราะบ้านหนองโพมักกันดารน้ำดังกล่าวแล้ว) ศิษย์ที่พยาบาลอยู่ก็เขียนตอบว่าถ้าฝนไม่ตกภายใน ๖-๗ วันนี้ ก็น่ากลัวจะถึงกับขาดแคลนน้ำ หลวงพ่อก็นิ่งสงบไม่ถามว่ากระไรต่อไป ในทันใดก็มีกลุ่มเมฆตั้งเค้ามาและฟ้าคะนอง มิช้าฝนก็ตกห่าใหญ่น้ำฝนไหลลงสระราวครึ่งค่อนสระ พอฝนขาดเม็ด หลวงพ่อก็สิ้นลมหายใจเมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. คำนวณอายุได้ ๙๒ ปี ๗๑ พรรษา บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันสรงน้ำศพหลวงพ่อแล้วบรรจุศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองโพ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ครบ ๗ คืน ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ และจัดให้มีการพระราชทานเพลิงในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

สมณศักดิ์


๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิวาสธรรมขันธ์ รองเจ้าคณะแขวงเมืองนครสวรรค์

ที่มา


วัดสามัคยาราม
www.dhammajak.net
luangporhistory.wordpress.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook