พระวรญาณมุนี (พร้อม พุทฺธสรโณ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระวรญาณมุนี (พร้อม พุทฺธสรโณ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๒
อายุ ๖๙ ปี
มรณภาพ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,256

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวรญาณมุนี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๒ (วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ) ที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

สมณศักดิ์


๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวรญาณมุนี
พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook