พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิจิตรพัฒนากร (เจตนา จนฺทโก ป.ธ.๓)


 
วัด วัดรวกสุทธาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 1,021

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนศรี [1]

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะเขต ชั้นเอก ที่ พระครูวิจิตรพัฒนากร

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook