พระโพธิรังสี (ศรีโหม้ สุคนฺโธ) | พระสังฆาธิการ

พระโพธิรังสี (ศรีโหม้ สุคนฺโธ)


 
วัด วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,169

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโพธิรังสี
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโพธิรังสี มารชีศาสนาธิการ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ที่ พระโพธิรังสี มารชีศาสนาธิการ สังฆปาโมกข์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ
moonfleetasia.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook