พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร)


 
เกิด ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดบุพพาราม
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า กุศล มณีรัตน์ (ชื่อแรกเกิดคือ ด.ช จันทร์แดง) เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นบุตรของ นายบุญมี มณีรัตน์ และแม่เจ้าหอมนวล ณ น่าน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าอธิการหมวก สุภาจาโร วัดเชียงมั่น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอินตา อินฺทจกฺโก วัดล่ามช้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอินถา นารโท วัดเชียงมั่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ม.ศ.๖
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมที่วัดเชตวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูมงคลศีลวงศ์
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูมงคลศีลวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมกิตติมงคล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณ ปฏิภาณธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิคุณ สุนทรศาสนกิจ ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook