พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสาโร)


 
มรณภาพ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดพญาภู
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดน่าน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชยานันทมุนี มารชีนันทเขตบริหาร สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชนันทาจารย์ วิศาลสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพนันทาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล สุวิมลคณาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook