พระนันทวิริยะ (โพธิ์ ติสฺสทสฺโส) | พระสังฆาธิการ

พระนันทวิริยะ (โพธิ์ ติสฺสทสฺโส)


 
เกิด ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๔
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙
วัด วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 601

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระนันทวิริยะ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ณ ตำบลอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อ อ้น มารดาชื่อ เมฆ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ วัดบางอ้อยช้าง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง
พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
พ.ศ. ๒๔๔๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

สมณศักดิ์


๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนนทปรีชา
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนันทวิริยะ

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook