พระพุทธรักขิต (พลอย ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระพุทธรักขิต (พลอย ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๔
อายุ ๔๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๔
มรณภาพ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม
พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
 เจ้าคณะเมืองนครชัยศรี

สมณศักดิ์


๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธรักขิต

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook