พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)


 
เกิด ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๘ ปี
มรณภาพ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,676

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มรณกาล


     พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ (นับตามจันทรคติ) ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด ณ กุฏิ คณะ ต.๓๔ วัดพระเชตุพนฯ สิริอายุได้ ๘๘ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระครูปลัดปิฎกวัฑฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมปิฏก (เผื่อน) ภายหลังเป็น สมด็จพระวันรัต อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธรรมมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรมุนี ศรีปริยัติวัฒนวิสิฏฐ์ สิกขกิจวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานี นรสีห์ธรรมนิวิฏฐ์ สาธุกิจวิริยาธิการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook