พระราชมงคลมุนี (เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลมุนี (เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดภคินีนาถ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 775

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดทอง
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อเขต ๑
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิมลธรรมรังษี
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธรรมถาวร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลมุนี ศีลสมาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๐
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook