พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก ป.ธ.๖)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๐
วัด วัดสามพระยา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,136

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๘๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพระยา

สมณศักดิ์


๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระสุธรรมธีรคุณ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธนสุตาคม อุดมปฏิปกร ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีวิสุทธศีลาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมดิลก ศากยบุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


เพจ สำนักเรียนวัดสามพระยา
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook