พระอริยกวี (สำราญ โกสโล ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระอริยกวี (สำราญ โกสโล ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๓
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๔


VIEW : 952

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอริยกวี มีนามเดิมว่า สำราญ สิทธิพจน์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ (วันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู) ณ บ้านตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โยมบิดาชื่อนายพุก โยมมารดาชื่อนางขลิบ สิทธิพจน์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท แล้วได้ย้ายมาอยู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมเจดีย์ (เข้ม) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมวิหารีเถร (มุ้ย) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระวิสุทธิโสภณ (โพ) วัดพระเชตุพนฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๕ สอบได้ ประถมศึกษา ๔
พ.ศ. ๒๔๕๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น กรรมการอนุเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระอริยกวี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook