พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน)


 
มรณภาพ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕
วัด วัดโบสถ์
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
 เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิงหบุราจารย์ ศาสนภารพิสุทธิ์ คณากิจจานุยุต ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ สุนทรวิริยาธิกิจ โศภิตสีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธิโมลี ตรีปิฎกคุณาลังการ นวกรรมวิธานภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook