พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส ป.ธ.๕)


 
เกิด ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐
วัด วัดปราสาททอง
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
 เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิกรมมุนี ศรีสุพรรณเขตต์ สังฆปาโมกข์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook