พระธรรมารามมุนี (ขุน ขตฺตปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมารามมุนี (ขุน ขตฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓
อุปสมบท ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
มรณภาพ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
วัด วัดเสาธงทอง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,545

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมารามมุนี มีนามเดิมว่า ชุน มณีกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล ณ บ้านถนนแค ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายพิมพ์ มารดา นางเพียร มณีกรณ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาในสำนักของหลวงพ่อพรหม (พระรตนวิมล) เจ้าอาวาสวัดถนนแค

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ วัดถนนแค ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระสังฆภารวาหมุนี วัดเสาธงทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์ชิน วัดถนนใหญ่ และ พระอธิการเรือง วัดถนนแค เป็นพระคู่สวด


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเสาธงทอง

สมณศักดิ์


๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมารามมุนี ลพบุรีสุนทรนายก สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๖๒-๖๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook