พระวินัยกิจโกศล (ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระวินัยกิจโกศล (ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๒
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,494

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระวินัยกิจโกศล มีนามเดิมว่า ตรี คันธิตวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๒ (แรม ๑๕ ค่ำเดือนยี่ ปีเถาะ) ที่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ กลิ่น โยมมารดารชื่อ ไผ่ คันธิตวงศ์

     เมื่ออายุ ๗ ขวบ ไปอยู่ที่วัดใหม่สุทธาวาสซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน เพื่อศึกษาภาษาไทยและภาษาบาลี อายุ ๑๔ ปี ไปทำการบ้านและทำราชการ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ณ วัดใหม่สุทธาวาส โดยมี พระครูเมธีธรรมารมณ์ (เมือง) วัดพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาอิ่ม วัดใหม่สุทธาวาส อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสอน วัดศรีสำราญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "จนฺทสโร"

     เมื่ออุปสมบทแล้วอยู่ที่วัดใหม่สุทธาวาส ๑ พรรษา ต่อมาย้ายไปอยู่วัดอรุณราชวรารามฯ ฝั่งธนบุรี ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมกับอาจารย์ต่างๆ มีอาจารย์กรับ เป็นต้น เมื่อปีจะเข้าสอบไล่ ได้เข้าศึกษากับพระกระวีวงศ์ (เจิม) ด้วย แต่ปีนั้นสอบตก

     ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๔๙ เข้าสอบพระปริยัติธรรมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สอบได้ถึงประโยค ๔

     ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๕๐ สอบได้อีก ๑ ประโยค รวมเป็น ๕ ประโยค

     ครั้นถึงปีจอ พ.ศ. ๒๔๕๓ และปีกุน พ.ศ. ๒๔๕๔ สอบได้อีกปีละประโยค รวมเป็น ๗ ประโยค

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากวัดบพิตรพิมุขฯ ไปอยู่วัดกัลยาณมิตรฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๘๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระคณาจารย์เอกในทางคันถธุระ
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น เจ้าคณะตำบลกัลยาณมิตร

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น กรรมการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย (แผนกพระสูตร)
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น รองประธานชำระอรรถกถาฎีกา

มรณกาล


     พระวินัยกิจโกศล (ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗) ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เวลา ๐๔.๔๕ น. สิริอายุได้ ๖๘ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยกิจโกศล
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม

ที่มา


kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook