พระเทพกวี (บุญธรรม จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระเทพกวี (บุญธรรม จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘

สถานะเดิม


     พระเทพกวี มีนามเดิมว่า บุญธรรม สีตองอ่อน เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลอินท์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดา ชื่อ บุญ โยมมารดา ชื่อ ดำ มีพี่น้อง ๕ คน ท่านเป็นคนสุดท้อง และกำพร้าแม่แต่เล็ก


การศึกษาสามัญ

     พ.ศ. ๒๔๗๔ เข้าโรงเรียนประชาบาล ครูทดสอบความรู้เดิม จึงได้เข้าเรียนชั้น ป.๒ กลางปีสอบได้เลื่อนขึ้นชั้น ป.๓ และสอบไล่ได้ในปลายปีนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เรียนชั้น ป.๔ ได้รับเหรียญรางวัลเป็นผู้เรียนดีและความประพฤติดีของโรงเรียน เมื่อจบชั้นเรียนของโรงเรียนประชาบาลแล้ว ก็เข้าเรียนภาษาบาลี ซึ่งเป็นที่นิยมของหมู่บ้านในขณะนั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะได้บวช จน พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพมหานคร


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาอู นิสฺสโภ เป็นพระศีลาจารย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยมี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)
 กรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
 เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
 พระอุปัชฌาย์
 เลขาธิการคณะธรรมยุต
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระเทพกวี ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สิริอายุได้ ๖๑ ปี พรรษา ๔๑ สำนักอยู่ ณ ตึกแช่มกรรมสิทธิ์ ปราโมช คณะเขียวบวร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโศภนคณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราลังการ วิศาลธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


kittinako.blogspot.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook