พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๖๒
อายุ ๗๑ ปี
พรรษา ๕๐
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,562

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า อ้น เป็นชาวเมืองพรหม (ปัจจุบันคือ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี) เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๖๒


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่อโกนจุกเเล้ว อายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักพระครูพรหมนครบวรมุนี (อุ่น) วัดชะลอน เมืองพรหม ได้ศึกษาอักขรสมัยในสำนักนั้น แล้วย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมในพระมหาปราสาท ด้านพระวิเชียรปรีชา (กลิ่น)

     ครั้นอายุครบอุปสมบท กลับขึ้นไปอุปสมบทที่วัดชะลอน เมืองพรหม แต่พระครูพรหมนครบวรมุนี (อุ่น) มรณภาพเสียแล้ว มีพระปลัดน้อย วัดบ้านแป้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเเล้วกลับมาอยู่วัดมหาธาตุฯ ตามเดิม


การศึกษาพระปริยัติธรรม

     ในปีจอ พ.ศ. ๒๓๘๑ (ปีที่อุปสมบท) เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งเเรกได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค แล้วจึงย้ายไปอยู่วัดสุทัศนเทพวรารามฯ

     เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งที่ ๒ ได้อีก ๓ ประโยค เป็นเปรียญ ๖ ประโยค

     เข้าแปลครั้งที่ ๓ ได้อีก ๒ ประโยค เป็น ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๑ - ๒๔๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

อาพาธและมรณกาล


     พระพิมลธรรม (อ้น) อาพาธด้วยโรคริดสีดวงอุจารธาตุพิการ ภายหลังเดินทางไปเป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์ตามหัวเมืองฝ่ายเหนือ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๐๘ ตรงกับปีฉลู พ.ศ. ๒๔๓๒ สิริอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐ ครองวัดพระเชตุพนฯ ได้ ๑๒ ปี

     เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โกศโถ ฉัตรเบญจา ๔ คัน กลองชนะ ๕ คู่ จ่าปี่ ๑ ประโคมเวลาสรงน้ำศพ และประโคมประจำจนพระราชทานเพลิงศพ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระประสิทธิสุตคุณ
พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระเทพกระวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกปรีชา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบูลยปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต อุดรทิศคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


kittinako.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook