เจ้าอธิการณรงค์ชัย ปสาโท | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการณรงค์ชัย ปสาโท


 
เกิด ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พรรษา ๒๕
วัด วัดจำปาขี้เหล็ก
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.บ.


VIEW : 365

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     เจ้าอธิการณรงค์ชัย ปสาโท มีนามเดิมว่า ณรงค์ชัย สุขสำโรง เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ บ้านเลขที่ ๕๖ / ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อ ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ พัทธสีมาวัดสว่างหนองบัวทอง ตำบล หนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูภาวนาประสุต (สิงห์) วัดจำปา ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระหา โสภโณ วัดจำปา ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองคำ กิตฺติปญฺโญ วัดสว่างหนองบัวทอง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๕๑

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะตำบลหนองบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลรัตนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะตำบลหนองบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญธรรมที่มา


pukmudmuangthai.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook