พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส)


 
เกิด ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๕๑
วัด วัดโนนประดู่
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,096

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโนนประดู่
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอสีดา
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีดา [1]

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูอดุลธรรมสถิต

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพจ บัวใหญ่ พ่ะน่ะ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook