พระราชสุธี (บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุธี (บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,328

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระราชสุธี (บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙) มรณภาพ ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook