พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๗๓
วัด วัดศรีบุรีรตนาราม
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 3,382

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชเมธากร มีนามเดิมว่า ทองย้อย เพชรศรี เกิดเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ ๒๔๙๔ ณ วัดผดุงธรรม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระศรีวิสุทธิดิลก วัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการชื้น วัดห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสอน วัดหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูบุรีสราภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริธรรมมุนี [1]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธากร สุนทรธรรมสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๓๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook