พระมหาขาบ โกวิโท ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหาขาบ โกวิโท ป.ธ.๕


 
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 727

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ จบ M.A. (โบราณคดีทั่วไป) ปูนา อินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ที่มา


www.watpho.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook