พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม | พระสังฆาธิการ

พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม


 
เกิด ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พรรษา ๑๑
วัด วัดบุ่งซวย
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 358

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุ่งซวย
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook