พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย


 
เกิด ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
พรรษา ๒๙
วัด วัดบางโพโอมาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


VIEW : 535

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย มีนามเดิมว่า ธงชัย แสงช่วง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เกิดบ้านเลขที่ ๒๗/๑ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมี พระครูศรีรัตนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาบุญเรือง ภทฺวมุณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาเซ็น เทวินฺโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส

สมณศักดิ์


๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย

ที่มา


watbangpo.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook