พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๑
วัด วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ป.บส.


VIEW : 985

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสถิตปริยัติวงศ์ มีนามเดิมว่า เสถียร ผาปรางค์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ บิดาชื่อ นายพรหมา ผาปรางค์ มารดาชื่อ นางเบาะ พรหมโคตร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ พัทธสีมา วัดบ้านหยอด ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระอธิการบัว กนฺตสีโล เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์น้อย สญฺญโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระอาจารย์กลม ปภากโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะแขวงบางซื่อที่มา


pradu2555.wordpress.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook