พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม กิตฺติญาโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม กิตฺติญาโณ)


 
วัด วัดศรีแก้ว
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 898

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วพัฒนา
 เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ)
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติมงคลคุณ

ที่มา


ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook