พระมนตรี โกวิโท | พระสังฆาธิการ

พระมนตรี โกวิโท


 
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรษา
วัด วัดบ้านเทิน
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 565

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเทินที่มา


วัดบ้านเทิน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook