พระครูมนูญศีลสังวร (ถาวร สีลสํวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูมนูญศีลสังวร (ถาวร สีลสํวโร)


 
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๕๙
วัด วัดช้างแทงกระจาด
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 990

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ [1]
 เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูมนูญศีลสังวร

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี
เพจ คุยเฟื่องเรื่อง เครื่องราง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook