พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย) | พระสังฆาธิการ

พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย)


 
เกิด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๒
มรณภาพ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดเขากลิ้ง
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 650

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูถาวรวิริยคุณ

ที่มา


เพจ พระเกจิอาจารย์

ผู้แนะนำข้อมูล


ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook