พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๖ ปี
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิวิฐมณีวงศ์ มีนามเดิมว่า สะอาด จันทรสมบัติ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ (ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๒ ปีจอ) ณ บ้านท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     เมื่ออายุ ๒๐ ปีเศษ ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระปรางค์เหลือง โดยมีหลวงพ่อนาค วัดใหญ่ อำเภอท่าฉนวน จังหวัดชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า อาวุธฑสีโล ซึ่งหมายถึง การมีศีลเป็นอาวุธ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูนิวิฐมณีวงศ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook