พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์)


 
เกิด ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๐ ปี
วัด วัดปุณณสิริวนาราม
ท้องที่ ยโสธร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดปุณณสิริวนาราม
 เจ้าคณะตำบลผือฮี


ผู้แนะนำข้อมูล


Biggy Chavalit Prakobsuk : ส่งรูป

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook