พระครูญาณประสิทธิ์ (คำม่วง ญาณเตโช) | พระสังฆาธิการ

พระครูญาณประสิทธิ์ (คำม่วง ญาณเตโช)


 
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดหนองแสง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,128

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
 เจ้าคณะอำเภอนาคู

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูญาณประสิทธิ์

ที่มา


เพจ วัดหนองแสง ตสงเปลือย อเขาวง จกาฬสินธุ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook