พระครูธรรมสารสถิต (คำบุญ ฐานธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมสารสถิต (คำบุญ ฐานธมฺโม)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดอัมพาผล
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 585

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแพง [1]
 เจ้าอาวาสวัดอัมพาผล
 เจ้าคณะตำบลนาแพง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมสารสถิต

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook