พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พรรษา ๕๐
วัด วัดเกยไชยเหนือ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,417

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ มีนามเดิมว่า สมบุญ กิตติจารี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๑ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดแสงสวรรค์ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิทัศนสารโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าไม้
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook