พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)


 
เกิด ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๘
วัด วัดท่าตะโก
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


VIEW : 1,311

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิมิตชโยดม มีนามเดิมว่า วิชัย ลิ้มวัฒนา เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๗๙๓ หมู่ที่ ๖ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์ เจ้าอาวาส วัดโกรกพระใต้ และเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูนิมิตชโยดม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook